school-intro

Scholen

Zijn jullie als school op zoek naar een orthopedagoog die…

 • Werkt vanuit het handelingsgerichte referentiekader (HGW)?
 • Onderzoeksresultaten praktisch kan vertalen?
 • Literatuur over leer-en gedragsproblemen kan vertalen naar de werkvloer?
 • Op zoek gaat naar onderwijsbehoeften van een kind en denkt in kansen?

En zoeken jullie daarnaast iemand die…

 • De ondersteuningsvraag van de leerkracht en/of de ouders en/of het kind als uitgangspunt neemt voor het voeren van een gesprek of het formuleren van een onderzoeksvraag?
 • Ouders / verzorgers ziet en betrekt als experts bij de zorg rondom hun kind?
 • Flexibel is en snel ingeschakeld kan worden?

Past één van bovenstaande vragen bij jullie school? Dan sluit mijn visie en werkwijze aan bij jullie wensen. Graag help ik om antwoorden te vinden op ondersteuningsvragen die er leven bij ouders, leerkrachten en kinderen. Daarbij ga ik op zoek naar de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Ervaring in het onderwijs

Dankzij mijn Pabo-opleiding en werkervaring in het onderwijs (als intern begeleider en leerlingbegeleider), ben ik in staat om de theorieën over leer- en gedragsontwikkelingen/stoornissen praktisch te vertalen naar de klassensituatie. Uitgangspunt daarbij is de ondersteuningsvraag gesteld door ouders, leerkrachten en leerlingen. Lees meer over mijn werkwijze.

Praktijk Passend voor

 • Observaties
 • Onderzoek (intelligentie, leerstoornissen, gedragsproblematiek, sociaal emotionele problematiek, geheugen, (hoog)begaafdheid, verwerkingssnelheid, dyslexie, dyscalculie)
 • Begeleiding (oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen, ouders en/of leerkrachten, meedenken over het opstellen van een passend onderwijsaanbod binnen de mogelijkheden van de school, schoolkeuze, leren leren)
 • Studiedagen, informatieavonden

Ontdek meer over de werkwijze van Praktijk Passend of neem contact op voor een kennismaking.

Passend onderwijs

De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van steeds complexere interacties tussen kind en omgeving, zoals gezin, school en buurt. Deze relaties beïnvloeden elkaar wederkerig (transactioneel referentiekader). Bij Passend onderwijs staat de afstemming tussen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (de school) en de onderwijsbehoeften van het kind centraal.

Lees meer over passend onderwijs

Werkwijze

Het contact zal bij jullie op school plaatsvinden. Na het eerste gesprek maken we een plan van aanpak. We spreken af wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en welke vragen we gaan beantwoorden.

Lees meer over mijn werkwijze

Contact met Praktijk Passend

Willen jullie meer weten over mijn manier van werken? Hebben jullie behoefte aan een kennismakingsgesprek? Of willen jullie een afspraak maken?

Neem contact op
Corine Huisintveld

Corine Huisintveld

Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Hebben jullie een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kunnen jullie bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine